KONE и сертифициране на зелени сгради по LEED

KONE и LEED

Нашият експертен опит и решения могат да помогнат на Вашата сграда да постигне сертифициране за зелена сграда на LEED

Зелена сграда от следващо поколение с KONE и LEED

„Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) е международно призната система за оценка на зелени сгради, разработена от Съвета за зелени сгради на САЩ.

Системата за сертифициране LEED помага на собствениците на сгради и операторите да идентифицират и внедрят екологични решения за проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на сгради.

KONE Ви подкрепя за постигане на кредити LEED v4 Строителство и проектиране чрез:

  • Подпомагане на намаляването на потреблението на енергия на място и на въглеродния отпечатък върху сградите чрез задълбочен анализ на моделите на движение и потреблението на енергия и потенциалното намаляване на въглеродния отпечатък на нашите решения в рамките на експлоатационния им живот
  • Подпомагане на изпълнението на предпоставките за LEED и предоставяне на решения, които допринасят за постигането на кредити за LEED

Ние също така Ви подкрепяме по отношение на други системи за оценяване.

Енергия и атмосфера

ИЗИСКВАНИЯ
ТИП
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАКАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ KONE
Основно въвеждане в експлоатация и проверкаНеобходимо условиеИзгответе и поддържайте план за експлоатация и поддръжка, който съдържа необходимата информация за ефективно функциониране на сградата.
KONE може да предостави ръководства за потребителя и планове за поддръжка на своите решения.
Минимални енергийни характеристикиНеобходимо условиеСпазвайте задължителните изисквания за асансьори:
  • Осветление в кабината
  • Вентилатор за кабината
  • Режим „в готовност“
  • Климатик
KONE може да проектира решения, които да отговарят на изискванията и да предоставя визуални и технически доказателства, когато е необходимо.
Основно управление на хладилния агентНеобходимо условиеНе използвайте хладилни агенти на основата на хлорфлуорвъглерод (CFC) в нови системи за отопление, вентилация, климатизация и охлаждане (HVAC&R).Оборудването от KONE не използва CFC хладилни агенти
Оптимизирайте енергийните характеристикиКредитДемонстрирайте намаляване на цялостното енергопотребление в предложената сграда в сравнение със сграда, използвана за базаРешенията на KONE могат да бъдат включени в симулацията на енергия на проекта, при условие че се прилага „методът на извънредното изчисление“. KONE може да подпомогне това, като предостави изчисления за енергийна ефективност.
Подобрено управление на хладилния агентКредитНамалете изчерпването на озона и помогнете за ранното спазване на Монреалския протокол, като в същото време сведете до минимум прекия принос за изменението на климата.KONE може да осигури оборудване с нисък потенциал за изчерпване на озона (ODP) и нисък потенциал за глобално затопляне (GWP)

Материали и ресурси

ИЗИСКВАНИЯ
ТИП
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАКАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ KONE
Управление на отпадъци от строителство и разрушаванеНеобходимо условиеРазработете и приложете план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване.KONE може да изпълни изискванията на Плана за управление на строителните отпадъци, изготвен за проекта. KONE разполага и със собствен набор от насоки за третиране и рециклиране на отпадъци на площадки за монтаж.
Оповестяване и оптимизиране на строителни продукти - Декларация за екологичен продуктКредитДа се използват най-малко 20 различни постоянно инсталирани продукта с екологична декларация за продукта (EPD), набавена от най-малко пет различни производителя.Проверените EPD от трети страни на KONE предоставят информация за екологичните характеристики на нашите асансьори и ескалатори през целия им жизнен цикъл.
Оповестяване и оптимизиране на строителни продукти – Източник на суровиниКредитИзползвайте най-малко 20 различни постоянно инсталирани продукта от най-малко пет различни производители, които публично са публикували доклад, който включва въздействието върху околната среда на операциите по добив и дейностите, свързани с продуктите на производителя.KONE може да предостави доклад за устойчивост, който е в съответствие с насоките на Глобалната инициатива за докладване. Годишният доклад на KONE описва въпросите в съответствие с Комюникето за прогреса на Глобалния пакт на ООН.
Оповестяване и оптимизация на строителни продукти – съставки на материалитеКредитИзползвайте най-малко 20 различни постоянно инсталирани продукта от най - малко пет различни производители, които имат здравни декларации за продукта (HPD) в съответствие с отворения стандарт за здравна декларация за продукта. HPD е документ, който се споделя от производителите, за да разкрие съставките на продукта и всички опасности за здравето, свързани с тези съставки.В съответствие с отворения стандарт за HPD, KONE HPD предоставя информация за състава на материалите на асансьорите и ескалаторите, както и за здравните ефекти, свързани с тези материали. В момента предлагаме HPD за ограничен брой решения.

Качество на околната среда на закрито

ИЗИСКВАНИЯ
ТИП
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАКАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ KONE
Материали с ниски емисииКредитПостигане на праговото ниво на съответствие с емисиите, съдържанието на ЛОС в материалите и методите за изпитване.*KONE може да подкрепи клиентите при избора на отговарящи на изискванията довършителни материали за асансьора и да предостави доказателства, че избраните материали отговарят на техническите изисквания. KONE използва минималното възможно количество химикали по време на монтажа.
План за управление на качеството на въздуха в сградитеКредитРазработете и прилагайте план за управление на качеството на въздуха в помещенията (IAQ) за фазите на изграждане и обитаване на сградата.KONE може да изпълни изискванията на Плана за управление на качеството на въздуха на закрито, изготвен за проекта.

*Изискванията могат да варират в зависимост от това дали в проекта е следван вариант 1 или вариант 2 на Метода за изчисляване на бюджета.

Иновации

ИЗИСКВАНИЯ
ТИП
ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАКАК МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ KONE
ИновацииКредитПостигнете значителни, измерими екологични резултати, като използвате стратегия, която не е разгледана в системата за оценка на екологичните сгради на LEED.Иновативните решения на KONE за потока от хора могат да допринесат за постигане на иновационни кредити и можем да предоставим документация в подкрепа на това на база проект по проект.

Свързани теми

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE и BREEAM

Разберете как експертният опит и решенията на KONE могат да Ви помогнат да постигнете сертифициране и кредити BREEAM Green Building.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Кодекси и стандарти

Предлагаме гама от решения за осигуряване на съответствие с различни кодекси и правила, включително достъпност, устойчивост срещу вандализъм и работа при пожар. Всички наши решения отговарят на европейските стандарти за безопасност за производство и дизайн на асансьори EN81-20 и EN81-50.

img_KONE DX Monospace - related topis - contribute to more_668x376

РАЗВИВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ОБЩНОСТИ

С решения за осигуряване на съответствие с кодекси и стандарти, както и за постигане на сертификати и кредити за екологично строителство – както и безопасни и устойчиви материали – ние сме вашият идеален партньор.

Как можем да Ви помогнем?

Моля, попълнете формуляра и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Sample form


+359My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance services|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Smart building solutions|Multiple/other

Моля, обърнете внимание, че когато изпратите този формуляр, ние ще събираме вашите лични данни. За повече информация относно обработката на лични данни, моля, вижте нашата Декларация за поверителност.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да оптимизираме функционалността на сайта и да ви предоставим възможно най-доброто преживяване, докато разглеждате нашия сайт. Ако сте съгласни с това и приемате всички бисквитки, щракнете върху бутона „Приемам“. Можете също да прегледате нашата декларация за поверителност.