WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

Нашите екологични постижения

ГЛОБАЛЕН „А” СПИСЪК НА CDP

Най-добрият възможен резултат 100 А в глобалния „А” списък на CDP

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Първата компания, постигнала най-добрата класификация за енергийна ефективност клас А за асансьорни инсталации съгласно ISO 25745.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Между 2008 г. и 2016 г. намалихме въглеродния си отпечатък по отношение на използването на енергия спрямо получените поръчки с над 60%.

Нашият подход

За KONE екологичната отговорност е комбинация от предлагане на иновативни и екологично ефективни решения и намаляване на въздействието върху околната среда от нашите процеси.

ПРОГРАМА НА KONE ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Нашата програма за екологични постижения подкрепя настоящата зелена трансформация на изградената среда в интелигентни екологични градове, нисковъглеродни общности и сгради с нулева нетна енергия.

РЕШЕНИЯ ЗА ПО-ЗЕЛЕНИ СГРАДИ

Сегашният асансьор на KONE, който е до 90% по-енергийно ефективен в сравнение с асансьорите на KONE от 1990 г., както и другите ни енергийно ефективни решения, ни правят пионер в екологичната ефективност.

НАМАЛЯВАНЕ НА НАШЕТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Целта ни е да намалим допълнително въздействието върху околната среда от нашите процеси, особено по отношение на въглеродния отпечатък, както и на енергийната, материалната и водната ефективност.

ПОДКРЕПЯМЕ ЗЕЛЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Изчисляване на енергийното потребление на нашите продукти и позволяване на зелено строителство. Публикуваме екологичното въздействие на продуктите на KONE и допринасяме за разработването на световни стандарти за управление на енергията.

ЕКОЛОГИЧНО ЕФЕКТИВЕН МОНТАЖ

Зачитане на околната среда при монтаж на ново оборудване. Нашите добре планирани и ефективни инсталационни процеси минимизират неблагоприятните екологични въздействия от работата по монтажа, а нашите системи гарантират, че намаляваме химическата употреба и ефективно обработваме отпадъците на място.

ЕФЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ ПО ПОДДРЪЖКА

Използване на интелигентни технологии и екологичен автомобилен парк за минимизиране на емисиите и максимизиране на ефективността. Решенията за дистанционно наблюдение намаляват ненужните технически повиквания. Чрез носене на оптимизирани запаси от резервни части в нашите автомобили съкращаваме броя на посещенията в склада, намалявайки допълнително емисиите.

ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Прилагане на редица решения за най-голям ефект при възможно най-малко въздействие върху околната среда. Нашите решения за модернизация варират от преоборудване на LED светлините до изцяло нов асансьор с технология за енергийна регенерация.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК

KONE измерва своя оперативен въглероден отпечатък от 2008 г. насам. Между 2008 г. и 2016 г. успяхме да намалим нашия обхват 1 и 2 въглероден отпечатък спрямо получените поръчки с над 60% (изчисленията включват обхват 1 директни енергийни и охлаждащи газове, както и обхват 2 индиректна електроенергия и топлинна енергия).

ЛОГИСТИКАТА – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВИНОВНИК


Логистичните операции бяха основният източник на емисии на парникови газове в абсолютния въглероден отпечатък на KONE, което представляваше 149 ktCO2e през 2016 г. (2015 г.: 148). Използваме само модели за разпространение, които вземат под внимание екологичната ефективност, и отделяме специално внимание на намаляването на въздействието на транспорта чрез оптимизиране на маршрута и изпращането, както и чрез внимателен анализ на алтернативни транспортни модели.

АВТОМОБИЛЕН ПАРК

От оперативните парникови газове на KONE през 2016 г. 30% са излъчени от нашия глобален автомобилен парк, което го прави вторият най-голям виновник за емисиите на парникови газове. Непрекъснато търсим нови и иновативни начини за намаляване на въглеродния отпечатък на нашия автомобилен парк, напр. като обръщаме внимание на горивната ефективност, караме електрически автомобили и следим производителността на водача.

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СЪОРЪЖЕНИЯТА

KONE има над 1000 съоръжения в световен мащаб, включително офис помещения и операционни центрове за монтаж и обслужване. Нашата глобална политика за съоръжения има за цел да разработи подходящи съоръжения и екологично ефективни процеси. Целта ни е да намалим въглеродния отпечатък, свързан със съоръженията, и постоянно търсим начини за последващо подобряване на ефективността на пространството, оптимизиране на използването на енергия, увеличаване на дела на зеленото електричество, намаляване на отпадъците и подобряване на рециклирането и още много.

Прочетете повече от нашия доклад за устойчивост (на английски език)