• HOME
  • Правна информация

Правна информация

Чрез достъп до корпорация KONE, или някой от нейните дъщерни предприятия (наричана по-нататък "KONE") чрез интернет страници в www.kone.com, или някой от неговите подсайтове, (наричан по-долу "Уебсайт"), вие се съгласявате със следните условия. Вие не трябва да достъпвате този уебсайт, ако не сте съгласни с всички правила и условия по-долу.

Чрез достъп до корпорация KONE, или някой от нейните дъщерни предприятия (наричана по-нататък "KONE") чрез интернет страници в www.kone.com, или някой от неговите подсайтове, (наричан по-долу "Уебсайт"), вие се съгласявате със следните условия. Вие не трябва да достъпвате този уебсайт, ако не сте съгласни с всички правила и условия по-долу.

Ограничен лиценз

Съгласно реда и условията, изложени тук и всички приложими местни закони и наредби KONE ви предоставя неизключително, непрехвърляемо, лично и ограничено право на достъп за използване и показване на този уебсайт и съпътстващите материали само за лична употреба. Това разрешение не е прехвърляне на собствеността върху уебсайта и материалите, съдържащи се на него и е предмет на следните ограничения: (i) трябва да запазите, на всички копия на уебсайта и материалите, всички авторски права и други бележки за собственост на KONE; и (ii) не можете да променяте, разпространявате, прехвърляте или съхраняване на сайта или материалите по никакъв начин или да възпроизвеждате или публично да показвате или изпълнявате или да използвате по друг начин уебсайта и материалите на него с публична или търговска цел, освен ако това не е изрично разрешено тук.

Авторско право

Корпорация KONE има авторско право © върху съдържанието на уебсайта. Всякакви права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

Търговски марки

Търговските марки “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™” и всички други търговски марки на KONE, както и имена на продукти, емблеми, търговски символи, търговски наименования, лозунги, независимо дали са регистрирани или не и услуги на KONE, са търговски марки на KONE. Вашият достъп до този уебсайт не трябва да се тълкува като предоставяне косвено, поради невъзможност или по друг начин, на лиценз или право на ползване на каквито и да е знаци, включени в уебсайта без предварително писмено съгласие от KONE.

Промяна на уебсайта

KONE си запазва правото да променя или модифицира съдържанието на уебсайта, включително, но не само в рамките на тази правна информация или да оттегля или да ограничава достъпа до уебсайта по всяко време с или без предизвестие.

Отказ от отговорност

Съдържанието на уебсайта се предоставя на база "както е" и "каквото е налично". Използването на всяка информация, инструменти и услуги на уебсайта става на отговорност на потребителя и KONE не поема ангажименти или гаранции за точността или функционалността на такава информация, инструменти или услуги. Освен както се изисква от приложимия закон, никаква гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, не се дава за наличността, точността, надеждността или съдържанието на уебсайта.

Ограничение на отговорността

Освен както се изисква от приложимия закон, KONE не носи отговорност за преки, непреки, случайни, специални или закономерни щети, пропуснати ползи или за прекъсване на бизнес, произтичащи от използването на или невъзможността за използване на уебсайта и услугите предоставяни там, дори ако KONE е била уведомена за такива щети. KONE не носи отговорност за неточности, закъснения или повреди, съдържащи се в уебсайта и не е длъжна да уведомява потребителите, когато информацията се актуализира. KONE не носи отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от това, че вие сте разчитали на данни или услуги, съдържащи се в уебсайта или на данни, които потребителят е въвел в уебсайта.

Връзки

Уебсайтът може да включва връзки към уебсайтове и ресурси, притежавани и управлявани от трети лица. KONE не носи отговорност и не потвърждава или направи никакви декларации или гаранции за материали създавани или публикувани от трети лица, че на сайта има връзка към.

Предоставяне на права

Чрез подаване на информация или материали (като обратна връзка, данни, отговори, въпроси, коментари, предложения, идеи, планове, поръчки, заявки или други подобни) на KONE, например чрез електронна поща или чрез сайта, вие се съгласявате: (i) материалите да не съдържат каквито и да е елементи, които са незаконни, обидни, клеветнически, нецензурни, порнографски, тормозещи или заплашващи или по друг начин неподходящи за публикуване; (ii) да положите разумни усилия да сканирате и премахнете всички вируси или други вредни или деструктивни елементи преди представянето на всеки материал; (iii) да притежавате материала или да имате неограничено право да ни го предоставите, като KONE може да публикува материала и/или да го включи, както и всякакви концепции, описани в него, в своите продукти без компенсация, ограничения за употребата, посочване на източника, или друга отговорност; и (iv) Вие се съгласявате да не предприемате действия срещу KONE във връзка с материал, който сте предоставили, съгласявате се да обезщетите KONE, ако някоя трета страна предприеме действия срещу KONE във връзка с материал, който вие сте предоставили.

Правна информация

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да оптимизираме функционалността на сайта и да ви предоставим възможно най-доброто преживяване, докато разглеждате нашия сайт. Ако сте съгласни с това и приемате всички бисквитки, щракнете върху бутона „Приемам“. Можете също да прегледате нашата декларация за поверителност.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website