KONE и сертифициране на зелени сгради BREEAM

KONE и BREEAM

Нашият експертен опит и решения могат да помогнат на Вашата сграда да постигне сертифициране BREEAM Зелена сграда

Зелена сграда от следващо поколение с KONE и BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) е международно призната система за оценка на зелени сгради, разработена от Building Research Establishment (BRE).

BREEAM помага на строителните предприемачи, собствениците и операторите да управляват и смекчават риска чрез демонстриране на устойчивост по време на планиране, проектиране, изграждане, експлоатация или обновяване.

KONE Ви подкрепя за постигане на BREEAM International New Construction (NC) 2016 кредити чрез:

  • Подпомагане на намаляването на потреблението на енергия на място и на въглеродния отпечатък на сградите чрез задълбочен анализ на моделите на движение и потреблението на енергия и потенциалното намаляване на въглеродния отпечатък на нашите решения в рамките на експлоатационния им живот
  • Подпомагане на изпълнението на предварителните условия на BREEAM и предоставяне на решения, които допринасят за постигането на BREEAM кредити

Ние също така Ви оказваме подкрепа с други технически стандарти BREEAM.

ENE06: Енергоефективни транспортни системи – ЕДИН КРЕДИТ

Един кредит се постига, когато са изпълнени всички критерии за оценка

ИЗИСКВАНИЯКАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ KONE
Извършете анализ на транспортното търсене на сградата, за да определите оптималния брой и размер на асансьорите, ескалаторите и травелаторитеKONE може да предостави специален доклад за анализ на трафика, като използва своя експертен опит и инструменти за потока от хора
Оценка на енергопотреблението на проектния асансьор, ескалатора и травелаторите в съответствие с ISO 25745 Енергийни характеристики на асансьорите, ескалаторите и травелаторите, сравнявайки проектираното решение с друга система, предназначена за целтаKONE може да предоставя изчисления за енергийна ефективност в съответствие с методологията ISO 25745
Помислете за използването на регенеративно задвижване, в случай че то генерира икономия на енергия, по-голяма от допълнителната енергия в режим на готовност, използвана за подпомагане на задвижваниятаKONE може да предостави доказателства за потенциалните икономии на енергия, активирани от регенеративното задвижване
Посочете асансьора с най-ниска консумация на енергияKONE може да предостави доклад за енергийна ефективност за своите решения

ENE06: Енергоефективни транспортни системи – ДВА КРЕДИТА

След като бъде постигнат първият кредит, могат да бъдат постигнати още два кредита, като се изпълнят всички допълнителни критерии за енергийноефективни характеристики

АСАНСЬОРИ

ИЗИСКВАНИЯКАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ KONE
• Въведете решения за режим на готовност, например за осветлението в асансьорната кабина, потребителските дисплеи и вентилаторите за вентилация
• Въведете осветление за асансьорната кабина и дисплея, осигуряващо средна ефективност на лампата (за всички фитинги в кабината) от > 55 лумена на лампата/ват на веригата
• Въведете задвижване с променлива скорост, променливо напрежение и променлива честота
• Въведете регенеративно задвижване, използването на което е доказано, че спестява енергия, освен ако може да се докаже, че това не е финансово жизнеспособно, отчитайки възвръщаемостта за срока на експлоатация на инсталацията
KONE може да предостави техническа информация за:
• Решения в режим на готовност
• Ефективност на лампата за осветление на кабината - режим на готовност
• Задвижване
• Пестене на енергия, активирано от регенеративно задвижване

ЕСКАЛАТОРИ И ТРАВЕЛАТОРИ

ИЗИСКВАНИЯКАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ KONE
Всеки ескалатор или травелатор отговаря на най-малко едно от следните изисквания:
• Оборудван е с устройство за измерване на товара, което синхронизира мощността към трафика на пътници чрез енергийно-ефективен инвертор.
• Оборудван е със сензорно устройство за пътници за автоматична работа (автоматичен травелатор), така че ескалаторът работи в режим на готовност, когато няма търсене от пътници.
Ескалаторите KONE разполагат с разнообразни работни режими, включително автоматичен режим на готовност за случаите, когато няма търсене от пътници. Работата в режим на готовност намалява консумацията на енергия и удължава експлоатационния живот на оборудването.

Енергия и атмосфера

КРЕДИТИЗИСКВАНИЯОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТАКАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ KONE
HEA02Качество на въздуха в помещениятаЗабранени са материали, съдържащи азбест. Изброените типове продукти трябва да отговарят на пределните стойности на емисиите (за формалдехид, летливи органични съединения и канцерогени), на изискванията за изпитване и на допълнителните изисквания.KONE може да подкрепи клиентите при избора на отговарящи на изискванията довършителни материали за асансьора и да предостави доказателства, че избраните материали отговарят на техническите изисквания.
HEA06ДостъпностПриемане на минимални размери на кабините, за да се гарантира достъпността за всички видове потребители, включително за хората с увреждания или с намалена подвижност.KONE може да достави асансьорна кабина, която отговаря на изискванията за достъпност.
MAT01Въздействия през жизнения цикълПосочете материали с ниско въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл.Проверените от KONE Декларации за екологични продукти (EPD) от трети страни предоставят информация за екологичните характеристики на решенията на KONE през целия им жизнен цикъл. EPD на KONE са в съответствие с ISO 14025 и EN 15804 и могат да се използват за постигане на кредити за въздействие върху жизнения цикъл (LCA). Инструментът за изчисляване на LCA също се проверява спрямо изискванията на BREEAM.
MAT03Отговорно снабдяване със строителни продуктиВсички продукти от дървен материал и продукти на основата на дървен материал, използвани в проекта, се добиват и търгуват законно.KONE може да подкрепи клиентите при избора на отговарящи на изискванията довършителни материали от дървен материал за асансьора и да предостави доказателства, че избраните материали отговарят на техническите изисквания.
MAT05Проектиране за дълготрайност и устойчивостПриемете адекватна защита на изложените навън елементи на сградата и ландшафта, като по този начин се сведе до минимум честотата на подмяна и оптимизиране на материалите.KONE може да осигури материали за асансьора, които отговарят на изискванията за издръжливост и устойчивост.
MAN04Пускане в експлоатация и предаванеОсигурете осведоменост на потребителите относно „зелените характеристики“ на тяхната сграда и как да взаимодействат с тях.KONE може да предостави ръководство за потребителя за своите решения.
WST01Управление на строителни отпадъциНамаляване на генерирането на отпадъци и насърчаване на отклоняването им от депата чрез добри практики за проектиране и строителство.KONE може да изпълни изискванията на Плана за управление на строителните отпадъци, изготвен за проекта. KONE разполага и със собствен набор от насоки за третиране и рециклиране на отпадъци на площадки за монтаж.
INN01ИновацииКатегорията иновации предоставя възможности за примерни резултати и иновативни продукти и процеси, които не са включени в или надхвърлят изискванията на кредитните критерии.KONE може да предостави експертен опит и документация за нашите иновативни решения за потока от хора, за да подкрепи клиентите, които се стремят да получат иновационни кредити.

Свързани теми

img_bike-in-the-city-park_highlights_landscape

KONE И LEED

Разберете как експертният опит и решенията на KONE могат да Ви помогнат да постигнете сертифициране и кредити BREEAM Green Building.

img_KONE DX Monospace - related topis - codes and standards_668x376

Кодекси и стандарти

Предлагаме гама от решения за осигуряване на съответствие с различни кодекси и правила, включително достъпност, устойчивост срещу вандализъм и работа при пожар. Всички наши решения отговарят на европейските стандарти за безопасност за производство и дизайн на асансьори EN81-20 и EN81-50.

img_KONE DX Monospace - related topis - contribute to more_668x376

РАЗВИВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ И НИСКОВЪГЛЕРОДНИ ОБЩНОСТИ

С решения за осигуряване на съответствие с кодекси и стандарти, както и за постигане на сертификати и кредити за екологично строителство – както и безопасни и устойчиви материали – ние сме Вашият идеален партньор.

Свържете се с нас

Може да използвате контактната форма по - долу, за да ни споделите с какво можем да Ви помогнем. Представител от търговския отдел ще се свърже с Вас възможно най - скоро.

Sample form


+359My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance services|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Smart building solutions|Multiple/other

Моля, обърнете внимание, че когато изпратите този формуляр, ние ще събираме вашите лични данни. За повече информация относно обработката на лични данни, моля, вижте нашата Декларация за поверителност.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да оптимизираме функционалността на сайта и да ви предоставим възможно най-доброто преживяване, докато разглеждате нашия сайт. Ако сте съгласни с това и приемате всички бисквитки, щракнете върху бутона „Приемам“. Можете също да прегледате нашата декларация за поверителност.