WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

Ние насърчаваме три различни елемента на Total Reward

ОСНОВНИ

Те формират основата на нашето предлагане на награди и се получават редовно. Примери: основно заплащане, надбавки, осигуровки

ВЪЗМОЖНОСТИ

Това са допълнителни елементи, които се влияят от Вашата ефективност. Примери: възнаграждение въз основа на постиженията и награди за признаване

ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Предлагаме разнообразни преживявания, които помагат на нашите служители да постигнат своите кариерни и лични цели и им дават възможност да живеят здравословно и балансирано. Примери: кариерно развитие, благосъстояние, управление на ефективността.

Професионален опит

Нашата цел е за всяка позиция да има най-добрите възможни професионалисти с подходящи компетенции. Това се подчертава чрез организиране на дискусии между служителите и техните ръководители най-малко два пъти годишно, относно благосъстоянието на служителите, кариерното развитие и разнообразието от възможности за растеж.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Предлагаме различни възможности за кариерно развитие за нашите служители; възможностите варират от хоризонтални промени до поемане на по-предизвикателни роли в организацията. В KONE се набляга на ротацията на работните места и всички отворени позиции се публикуват вътрешно. Служителите могат да кандидатстват за всяка от наличните позиции, така че възможностите са безкрайни.

Непрекъснатите промени и положителното развитие в бизнеса позволяват на нашите служители да се учат и растат, дори ако решат да останат в текущата си роля. За да стимулираме развитието на служителите, ние също предлагаме наставничество в рамките на KONE и сме ангажирани в програми за наставничество между фирмите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

KONE организира обучителни програми, които обхващат широка гама от професионални умения. Те са предназначени за укрепване на общите оперативни модели, за насърчаване на сътрудничеството и междукултурното споделяне на знания и за осигуряване на развитието на настоящите и бъдещите ръководители. Нашето предложение обхваща комбинация от теми, вариращи от управление на проекти и професионални умения до техническо и търговско обучение.

Ние се ангажираме да развиваме нашите ръководители и следователно да преразглеждаме нашите ръководни екипи и редовно да планираме тяхната приемственост. Освен това така инвестираме в развитието на бъдещи ръководители в организацията.

Какво означава благосъстояние за KONE?

За нас благосъстоянието на служителите е те да бъдат физически, психически и социално здрави; в контекста на работата и кариерата, то е свързано с воденето на балансиран живот. Програмите за подобряване на Вашето здраве са насочени към подобряване на благосъстоянието в KONE. Програмите за подобряване на Вашето здраве са най-видимата част от благосъстоянието в KONE. Програмите се основават на три стълба.

БЪДЕТЕ ОСВЕДОМЕНИ

Запознаване с рисковете за личното здраве, както физическо, така и психическо

БЪДЕТЕ АКТИВНИ

Предприемане на лични действия за адресиране и подобряване на рисковете или поддържане на добро здраве 

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ

Лична ангажираност за увеличаване на обичайните физически упражнения

Проверете вълнуващите възможности за работа, които предлагаме в различни страни!