WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

Безопасността е съвместно усилие

Безопасността включва всеки от доставчиците на технологии и услуги по поддръжка до собствениците на сгради и потребителите на оборудване. Имаме глобални политики, процеси и насоки на място, които гарантират, че нашите бизнес дейности, включително работата на подизпълнителите, са организирани и проведени по структуриран и глобално хармонизиран начин.

Всеки, който използва асансьор или ескалатор, трябва да е наясно със собственото си поведение, напр. да се увери, че държи детето си за ръка при возене на ескалатор и че не блокира затварянето на вратите на асансьора.

Собствениците на сгради и доставчиците на услуги по поддръжка имат отговорността да се уверят, че оборудването е поддържано професионално и е в добро състояние.

Деца и безопасност

Навиците, научени като деца, обикновено се запазват. Ето защо KONE вижда децата като важна целева група, когато става въпрос за безопасност на оборудването.

Прочетете повече за подхода ни към безопасността от нашия доклад за устойчивост (на английски език)