WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

Решения за асансьори, съвместими с кодексите

НОВИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Два нови европейски стандарта за проектиране и производство на асансьори ще донесат значителни ползи по отношение на достъпността и безопасността както за пътниците, така и за обслужващите техници.

Първият, EN 81-20:2014, задава ревизирани и актуализирани изисквания за безопасност за конструирането и монтажа на асансьори. Вторият, EN 81-50:2014, дефинира изискванията за тестване и изпитване на определени асансьорни компоненти.

Новите стандарти също така изясняват и подобряват настоящите изисквания за интерфейса на сградата. Те заменят текущите стандарти EN 81-1 и EN 81-2, въведени през 1998 г., и всички асансьори, влезли в употреба след 31 август 2017 г., ще трябва да спазват изискванията на новите стандарти.

EN81-70 ДОСТЪПНОСТ ЗА АСАНСЬОРИ

Стандартът EN81-70 дефинира размер на кабината и интериорните аксесоари за улесняване достъпа на лица с инвалидни колички и помощни средства за ходене. Налично е съответствие с EN81-70 за асансьори KONE EcoSpace, MonoSpace 500, MonoSpace 700 и MiniSpace.

EN81-71 УСТОЙЧИВИ НА ВАНДАЛИЗЪМ АСАНСЬОРИ

Налично е съответствие с EN81-71, за да се защитят асансьори KONE MonoSpace 500 и KONE MonoSpace 700 в сгради, обект на вандализъм. Решенията, устойчиви на вандализъм, включват материали и аксесоари, които са издръжливи, имат ограничена запалимост и са водоустойчиви.

EN81-72 ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ АСАНСЬОРИ

Пожароустойчивите асансьори, съвместими с EN81-72, имат спускащи се врата и стълби за спасителни операции. Електрическите компоненти в шахтата и на кабината са защитени срещу пръски вода. Решението е налично за KONE MonoSpace 500 и MonoSpace 700.

Инструменти и файлове за изтегляне

Още инструменти и файлове за изтегляне

Свързани теми