• HOME
 • Privacy statement

Декларация за поверителност

Цел на настоящата Декларация за поверителност

KONE Corporation и нейните служители, партньори, дъщерни фирми и свързани лица (KONE) се ангажират със защитата на Вашата поверителност и лични данни. KONE обработва Вашите лични данни в съответствие с международните и европейските Принципи за защита на данните и приложимото законодателство относно защитата на лични данни (включително Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, както е приложимо).

Настоящата Декларация за поверителност Ви предоставя изчерпателна информация относно дейностите, свързани с обработката на лични данни, на KONE. Тя може да се допълва чрез специфични декларации за поверителност и допълнителна местна документация въз основа на надлежно решение. Освен това правата, които имате в качеството Ви на субект на данни, може да се различават в отделните държави в зависимост от приложимите закони за поверителност. В настоящата Декларация за поверителност Ви представяме правата, които се предоставят в съответствие със законите за защита на данните на Европейския съюз.

Настоящата Декларация за поверителност включва различни раздели, свързани с различните логически функции за обработка на лични данни в KONE. В края на настоящата Декларация за поверителност е представена информация относно Вашите права в качеството Ви на субект на данни.

 1. Уеб страници и интернет услуги на KONE
 2. Бази с данни на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти на KONE
 3. Данни на доставчици и подизпълнители на KONE
 4. Права на субектите на данни
 5. Актуализации на настоящата Декларация за поверителност

Администратор на данни и информация за контакт

От гледна точка на субекта на данните – местната фирма от групата на KONE, с която субектът на данни е или е бил в контакт или има най-близки отношения по друг начин, е администраторът на личните данни на този субект на данни.

Много от инструментите и процесите, използвани в KONE, са глобални и се предоставят централизирано от KONE Corporation на местните юридически лица от групата на KONE. Личните данни, използвани в тези инструменти и процеси, се контролират съвместно от местната фирма от групата на KONE и KONE Corporation.

Субектите на данни могат да се свържат с KONE във връзка с всички въпроси, свързани със защитата на данни, както следва:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Финландия
Телефон: +358 204 751
Лице за контакт: Глобален правен отдел, Съветник по въпросите, свързани със защитата на данни, personaldatarequest@kone.com

Всички искания, свързани с упражняването на правата на субектите на данни, може да се изпращат до KONE чрез формуляра за контакт, наличен на уеб страницата kone.com на адрес: http://www.kone.com/en/contact.aspx (изберете опцията „Запитване относно лични данни”).

1. Уеб страници и интернет услуги на KONE

Настоящият раздел Ви предоставя обща информация относно обработката на Вашите лични данни от страна на KONE във връзка с този уеб сайт и други интернет услуги на KONE („Сайт”). KONE ще обработва Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност и приложимите закони. Прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност, ако възнамерявате да използвате Сайта по какъвто и да е начин. Ако не сте съгласни с настоящата Декларация за поверителност, трябва да излезете от Сайта.

1.1 Събрани лични данни

По принцип можете да посещавате Сайта, без да въвеждате каквито и да е лични данни. Сайтът технически включва различни раздели, част от които изискват от нас да събираме повече лични данни за Вас, а други може да се използват без обработка на каквито и да е лични данни.

Когато посещавате Сайта, Вашият компютър автоматично ни изпраща определена техническа и друга информация (тоест IP адрес, вида браузър и източника на посещението). Ние също събираме информация относно използването на уеб сайта от Ваша страна чрез бисквитки. Прочетете раздел „Бисквитки” от настоящата Декларация за поверителност за допълнителна информация.

В определени части от Сайта може да получите подкана за въвеждане на лични данни и/или регистрация за съответната заявена от Вас услуга, за да получите достъп до нея. След като се регистрирате на Сайта или получите специфичен идентификационен код за достъп до Вашите акаунти по друг начин, може да изискаме от Вас да предоставите определена информация.

1.2 Цели и правно основание на обработката

KONE обработва личните данни, събрани чрез Сайта, за следните цели:

 • осигуряване на ефективно и защитено използване на Сайта;
 • разработване на Сайта с цел предоставяне на по-висококачествен и широк набор от услуги;
 • предоставяне на персонализирани услуги и съдържание съобразно Вашите потребности и интереси;
 • подобряване на услугите, които Ви предоставяме;
 • връзка с Вас;
 • осъществяване на проучвания и събиране на статистически данни (например данни за разделите от нашия Сайт, които потребителите посещават, и времето, което прекарват на Сайта).

KONE се стреми да предоставя рентабилни услуги, без да е необходимо да се регистрирате отделно за всяка услуга, предоставяна на Сайта.

Законосъобразните интереси на KONE, свързани с горепосочените цели, съставляват правното основание за обработката на данните. Когато се изисква от приложимите закони, KONE ще изисква съгласието на субекта на данни за обработка на личните му данни.

1.3 Източник(ци) на лични данни и период на съхранение

Личните данни се получават директно от субекта на данни или във връзка с използването на Сайта от негова страна.mous.

Личните данни се съхраняват, докато е необходимо с оглед на целите, за които са събрани. След това личните данни се изтриват окончателно или се анонимизират.

1.4 Бисквитки

KONE може да поставя еднократно или многократно информация, известна като „бисквитки”, на Вашия компютър или мобилно устройство, за да можем да Ви идентифицираме, при условие че сте предоставили Вашето съгласие относно поставянето на бисквитки на Вашия компютър или устройство, като например чрез функция за избор или промяна на настройките на браузъра. Бисквитките предоставят на KONE информация относно начина и времето на използване на Сайта от Ваша страна и помагат на KONE да подобрява Сайта с цел по-добро обслужване. Към момента бисквитките са широко използвани на много уеб сайтове. Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да ги забраните чрез настройките на Вашия уеб браузър или инструмента за настройка на бисквитки на KONE. Имайте предвид, че е възможно да не можете да използвате определени услуги на Сайта, ако забраните бисквитките.

1.5 Ремаркетинг

Сайтът може да използва функцията „Ремаркетинг” на Google AdWords с цел показване на реклами въз основа на Вашето скорошно посещение на Сайта („Ремаркетинг”). Ремаркетингът на Сайта се използва за изграждане на информираност за решенията и услугите на KONE. Информацията относно посещенията се събира чрез поставяне на бисквитка на трето лице на Вашия компютър. Можете да се отпишете от Ремаркетинга във връзка с използването на Сайта чрез инструмента за настройка на бисквитки на KONE. Можете да използвате по-всеобхватни опции за отписване във връзка с използването на уеб сайтове на трети лица от Ваша страна, като посетите уеб сайта на Network Advertising Initiative, промените настройките за реклами чрез ремаркетинг на сайта с настройки за реклами на Google или забраните бисквитките.

Отписване от функцията „Ремаркетинг” на Google AdWords »

1.6 Анализ на уеб сайтове

KONE използва услуги за анализ на уеб сайтове като Adobe Analytics и Google Analytics, за да събира статистически данни относно потребителите на Сайта с цел подобряване на съдържанието на Сайта. Тези данни обикновено са анонимни, но ако сте се идентифицирали при изтегляне на съдържание от уеб сайта или сте влезли в онлайн услуга на KONE или уеб сайта чрез връзка в имейл, е възможно да можем да идентифицираме тези събрани аналитични данни относно използването на Сайта от Ваша страна. Можете да използвате функциите за отписване на инструмента за настройка на бисквитки на KONE, за да забраните проследяването на Вашите посещения на Сайта от страна на KONE. Необходимо е да повторите действието, когато използвате различни компютри и/или браузъри за посещение на уеб сайтовете на KONE. За да се отпишете от Google Analytics, можете да изтеглите Добавката за браузър за отписване от Google Analytics.

Отписване от Google Analytics »

1.7 Прехвърляне на лични данни

KONE няма да прехвърля каквито и да е лични данни извън KONE Corporation или нейните партньори, свързани лица, дъщерни фирми и подизпълнители. Поради приложимите технически и практически изисквания част от личните данни може да се обработва от подизпълнители, установени извън територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, или на сървъри на подизпълнителите извън територията на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Въпреки това тези подизпълнители са приели стандартите за обработка на данни на KONE.

KONE може да предоставя обобщени статистически данни за своите клиенти, продажби, схеми на трафик и друга информация, свързана със Сайта, на трети лица с добра репутация, но тези статистически данни няма да включват лични данни.

2. Бази с данни на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти на KONE

Подобно на много други фирми, KONE използва бази с данни на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за управление и проследяване на нашите дейности по продажби и маркетинг. Базите с данни на CRM на KONE включват лични данни на представителите на нашите клиенти, потенциални клиенти и други фирми, с които KONE има или желае да развие бизнес взаимоотношения. Базите с данни на CRM на KONE също може да включват лични данни на клиенти или крайни потребители на клиенти на KONE, които се свързват с KONE във връзка с асансьори, ескалатори или друго оборудване, поддържано и ремонтирано от KONE, както и лични данни, свързани с външни заинтересовани лица, спрямо които KONE проявява интерес за установяване на контакт и предоставяне на обща информация относно KONE и дейността й (например представители на медиите, лица с влияние в областта на икономиката).

Настоящият раздел предоставя по-подробна информация относно обработката на лични данни във връзка със CRM от страна на KONE.

2.1 Събрани лични данни

Следната информация се събира и обработва във връзка със CRM:

 • Име
 • Длъжност
 • имейл
 • мобилен телефон
 • стационарен телефон
 • факс
 • Адрес
 • Език
 • Друга информация, свързана с бизнес взаимоотношенията

По-долу в настоящия Раздел 2 от настоящата Декларация за поверителност тази лична информация се нарича „личниданни”, а физическите лице, чиито лични данни се обработват, се наричат „субектина данни”.

2.2 Цели и правно основание на обработката

KONE обработва личните данни с цел улесняване на дейността на KONE, подпомагане на дейностите по продажба, управление на доставките, услуги за поддръжка и фактуриране, осъществяване на връзка с клиентите с цел управление на договорите, изпълнение на маркетингови цели и друго поддържане на взаимоотношенията с клиенти. KONE също може да използва личните данни за обработка на инциденти и искове и за предоставяне на изискана от клиента помощ.

KONE може да се свързва със субектите на данни с цел осъществяване на проучвания на клиентската лоялност. За да подобрява услугите си, KONE би искала да получава отговорите на въпросите от проучването с името на лицето за контакт на клиента. Обработката на Вашето име и всички други лични данни във връзка с проучванията на клиентската лоялност се извършва въз основа на Вашето съгласие. Всички отговори и данни, събрани във връзка с тези проучвания, се класифицират като поверителни в рамките на KONE, като адекватни мерки за защита се прилагат спрямо обработката и прехвърлянето им.

Обработката на личните данни е необходима с цел изпълнение на договорите за продажби, по които фирмата клиент е страна. Освен това обработката на лични данни е необходима с оглед обслужване на законосъобразните интереси на KONE във връзка с целите на обичайната й дейност. Когато се изисква от приложимите закони, KONE ще изисква съгласието на субекта на данни за обработка на личните му данни.

2.3 Източник(ци) на лични данни и период на съхранение

Личните данни се получават директно от клиентите или във връзка с използването на продуктите и услугите на KONE от тяхна страна. Личните данни също може да се получават от представителите на KONE въз основа на бизнес взаимодействието им със субектите на данни. В определени случаи KONE може да събира лични данни от публични регистри и други надеждни външни източници.

Личните данни се съхраняват, докато е необходимо с оглед на горепосочените цели. След това личните данни се изтриват окончателно или се анонимизират.

2.4 Прехвърляне на лични данни

По принцип KONE използва личните данни само за свои вътрешни бизнес цели и не прехвърля данните на които и да е външни лица. Част от личните данни може да е достъпна за и да се обработва от дъщерните фирми, подизпълнителите и други доставчици на услуги на KONE в степента, в която е необходимо във връзка с горепосочените цели. KONE гарантира, че тези трети лица винаги са обвързани с договори, които съдържат надлежни условия за защита на данните и поверителност.

Поради технически и практически изисквания личните данни също може да се обработват извън територията на ЕС/ЕИП. KONE гарантира, че е налице правно основание за тези прехвърляния.

3. Данни на доставчици и подизпълнители на KONE

KONE Corporation и нейните служители, партньори, дъщерни фирми и свързани лица (заедно „KONE“) използват решения и технологии за бази с данни с цел управление на данните за контакт на представителите на доставчиците и подизпълнителите на KONE. Настоящата Декларация за поверителност Ви предоставя подробна информация относно обработката на лични данни във връзка с тези дейности по снабдяване и закупуване („Бази с данни за доставчици”).

3.1 Събрани лични данни

Следната информация се събира и обработва във връзка с Базите с данни за доставчици:

 • Име
 • Длъжност
 • имейл
 • телефонен номер
 • Адрес
 • Информация за фактуриране
 • Друга информация, свързана с бизнес взаимоотношениятаСлужители на подизпълнителите име, дата на раждане, информация за контакт, информация за назначението, квалификации и сертификации, друга лична информация, както се изисква от клиентите на KONE, за да се осигури надлежен контрол на достъпа и безопасност за строителните обекти

По-долу в настоящия Раздел 3 от настоящата Декларация за поверителност тази лична информация се нарича „лични данни”, а физическите лица, чиито лични данни се обработват, се наричат „субекти на данни”.

3.2 Цели и правно основание на обработката

KONE обработва лични данни с цел подпомагане на дейностите на KONE, свързани със снабдяване, закупуване, обработка на фактури и управление на договори. KONE също може да използва информацията за уреждане на искове или управление на инциденти и за извършване на комплексна проверка на доставчиците.

KONE също може да използва информацията за контакт за по-общи комуникации и управление на взаимоотношенията с доставчици, като например изпращане на релевантна информация относно операциите и предстоящите събития на KONE.

Освен това KONE трябва да може да идентифицира надеждно всички външни лица, които работят за KONE, за да може да изпълнява своите задължения във връзка с качеството и безопасността на операциите си. За да е възможна идентификацията на външните служители, KONE трябва да съхранява определена лична информация за тях в нашите Бази с данни за доставчици. Информацията на външните служители, която се съхранява в Базите с данни за доставчици на KONE, ще се използва единствено за идентифициране и управление на външните служители, както е необходимо във връзка с работата, която извършват за KONE.

KONE обработва лични данни, тъй като това е необходимо с оглед изпълнението на действащ договор за снабдяване и/или обслужване на законосъобразните интереси на KONE във връзка с целите на обичайната й дейност. KONE също може да е задължена да събира определена информация относно доставчика и неговите служители и представители в съответствие с приложимите местни закони. Тези задължения може да са свързани с изисквания за безопасност, данъчно облагане, застраховки и други законови задължения и отговорности на изпълнителя във връзка с възлагането на съответната работа. Когато се изисква от приложимите закони, KONE ще изисква съгласието на субекта на данни за обработка на личните му данни.

3.3 Източник(ци) на лични данни и период на съхранение

Личните данни се получават от доставчиците или във връзка с техните бизнес взаимоотношения с KONE. Информацията за външните служители обикновено се получава от фирмите подизпълнители, които са работодатели на тези физически лица. В определени случаи KONE може да събира лични данни от публични регистри и други надеждни външни източници.

Личните данни се съхраняват, докато е необходимо с оглед на горепосочените цели. След това личните данни се изтриват окончателно или се анонимизират.

3.4 Прехвърляне на лични данни

По принцип KONE използва личните данни само за свои вътрешни бизнес цели и не прехвърля данните на които и да е външни лица. Част от личните данни може да е достъпна за и да се обработва от дъщерните фирми, подизпълнителите и други доставчици на услуги на KONE в степента, в която е необходимо във връзка с горепосочените цели. KONE гарантира, че тези трети лица винаги са обвързани с договори, които съдържат надлежни условия за защита на данните и поверителност.uch transfers.

Поради технически и практически изисквания личните данни също може да се обработват извън територията на ЕС/ЕИП. KONE гарантира, че е налице правно основание за тези прехвърляния.

4. Права на субектите на данни

Субектите на данни могат да се свържат с KONE и да изискат достъп до своите лични данни по всяко време. По искане на субектите на данни KONE ще коригира или изтрива всякакви непълни, неточни или неактуални лични данни. Исканията от страна на субектите на данни могат да се изпращат до KONE чрез формуляра за контакт, наличен на уеб страницата kone.com на адрес: http://www.kone.com/en/contact.aspx (изберете опцията „Запитване относно лични данни”).

Ако личните данни се обработват въз основа на съгласие, субектът на данни има право да оттегли съгласието си по всяко време. Ако личните данни се обработват въз основа на законосъобразен интерес на KONE, субектът на данни има право да възрази срещу обработката въз основа на конкретно обстоятелство. Субектът на данни трябва да посочи обстоятелството в искането, свързано с възражението.

Субектите на данни също могат да възразят срещу обработката на техните лични данни и да изискат преносимост на данните при определени обстоятелства, Ако субектите на данни имат притеснения или забележки във връзка с дейностите по обработката от страна на KONE, те също имат право да подадат оплакване до компетентния надзорен орган.

KONE може да откаже да удовлетвори или да начисли разумна такса за удовлетворяването на дадено искане, ако искането е очевидно неоснователно или необосновано или KONE има друго правно основание да откаже удовлетворяването му. Подобно правно основание може да не разрешава на KONE изтриването на лични данни, които подлежат на съхранение с цел съответствие с местни законови изисквания или поддържане на одитна пътека до изтичането на съответния срок за подаване на искове на местно ниво. KONE също може да задържа данните с цел изпълнение на договорни задължения.

Имайте предвид, че ако KONE блокира или изтрие Вашите лични данни, както е изискано, възможно е да не може да Ви предоставя услугите, които бихте искали да използвате или сте поръчали или заявили, или съдържанието, което бихте искали да изтеглите или получите.

5. Актуализации на настоящата Декларация за поверителност

KONE се стреми да развива постоянно Сайта и своята дейност, както и процесите и инструментите, свързани със защитата на данните, и си запазва правото да изменя настоящата Декларация за поверителност. KONE Ви препоръчва да преглеждате периодично настоящата Декларация за поверителност за изменения. В степента, в която се изисква от приложимите закони за поверителност, KONE може също да се свързва с Вас чрез други интерфейси или използване на събраната информация за контакт с цел предоставяне на информация относно актуализации от съществено значение за Вас в качеството Ви на субект на данни.

Privacy statement

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да оптимизираме функционалността на сайта и да ви предоставим възможно най-доброто преживяване, докато разглеждате нашия сайт. Ако сте съгласни с това и приемате всички бисквитки, щракнете върху бутона „Приемам“. Можете също да прегледате нашата декларация за поверителност.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website